Μικρή ανθολογίας ξένης ποίησης, Εκδ. Οδός Πανός, 2019