Ποιήματα στην ελληνική και ιταλική, Εκδόδεις Laboratorio di Nola, 1991, Εικονογραφία Fabrizio Clerici

Τύπος