Μετάφραση ιταλικού ποιήματος της Jolanda Capriglione στην ελληνική και αγγλική, Εκδόσεις Laboratorio di Nola, 2004, με δύο acquatinte του Gaetano di Riso και του Κώστα Ζυμαράκη