Πακόσμια Ανθολογία Αυτοκτόνων Ποιητών, Εκδ. Αρμός 2018