Με λένε Γιάννη Σουλιώτη.
Πολέμησα Τούρκους Γερμανούς
Έλληνες στον εμφύλιο
Συνταγματάρχες σκιές
Σαν άλλος Δον Κιχώτης
Παράσημο δε μου δώσανε ποτέ
Όσοι με γνώρισαν
Όταν με βλέπουν
Κάνουν πως δε με ξέρουν
Κανείς δε μʼ αναγνωρίζει
Ούτε τʼ αγάλματα
-Είμαι ελεύθερος-