Γιάννης Σουλιώτης

"Ένας γλάρος περνά και η τρυφερότητά μου μεγαλώνει"

Λογοτεχνικά Έργα

Οι παρουσιάσεις των βιβλίων  έγιναν στους εξής χώρους:

 

 -  ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 -  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ

 -  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΟΣ

 -  ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 -  ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΠΟΡΟΥ

 -  PASSEPORT ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Επιλέξτε μια κατηγορία βιβλίων: